"Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół

Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" 

ISSN 1896-8406

 

Informacje o czasopiśmie

Informacje dla Autorów

Zespół redakcyjny

Rada Naukowa

Zasady recenzowania

Recenzenci

Zapora ghostwriting

Identyfikator ORCID

Polityka Open Access

Standardy etyczne - COPE

 

Bieżący numer

Numery archiwalne