Monika Wysmulska, Sędzia Sądu Rejonowego w Lublinie

 

KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRAWA ODRĘBNOŚCI NA GRUNCIE AKTUALNEJ REGULACJI ART. 345 USTAWY Z DNIA 28 LUTEGO 2003 R. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE