"Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" t. IX, 11 (2) 2014 

 

SPIS TREŚCI

 

ARTYKUŁY

Sylwia Maziarczuk, Regulacje prawne w sprawie stażu dla asystentów sędziów 

Sylwia Maziarczuk, Legal Regulations of Internship for Judicial Assistance

 

Anna SłowikowskaSoborowa zasada współdziałania Kościoła i państwa w kontekście zasad ją warunkujących

Anna Słowikowska, The Conciliar Principle of Cooperation between the Church and State in the Context of Determining its Principles

 

Paweł Zając, Problematyka zgody pacjenta na zabieg leczniczy w polskim ustawodawstwie

Paweł Zając, Issues of patient consent for medical treatment in Polish legislation

 

SPRAWOZDANIA

Patrycja BrolSprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kanonistów Polskich II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne. Katowice, 8-10 września 2014 roku

 

Sebastian MargiewiczSprawozdanie z Absolutorium Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Lublin, 1 lipca 2014 roku

 

Ewa RadykLaury zwycięstwa dla studentów KUL. Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego. Warszawa, 26 marca 2014 roku

 

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Paweł Zając, Nowości wydawnicze Członków Stowarzyszenia