"Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" t. X, 12 (1) 2015  

Spis treści

 

 ARTYKUŁY

Łukasz Czebotar, Terroryzm – zarys genezy zjawiska

Łukasz Czebotar, Terrorism – Outline the Origins of Phenomenon

 

Józef Krukowski, Laudacja z okazji wręczenia Prof. Bogdanowi Chazanowi Nagrody im. Ks. Idziego Radziszewskiego

 

Jadwiga Potrzeszcz, Życie i działalność naukowa Ks. Prof. Antoniego Kościa SVD

Jadwiga Potrzeszcz, Life and Scientific Activity of Rev. Prof. Antoni Kość SVD

 

Józef Sadowski, Wolność wyznania w procesie adopcji dzieci na tle unormowań prawa polskiego

Józef Sadowski, Freedom of Confession in the Process of Adoption of Children on the Background of Polish Regulations

 

Paweł Zając, Odpowiedzialność lekarza za przeprowadzenie zabiegu leczniczego związanego z transfuzją krwi bez uzyskania zgody Świadka Jehowy

Paweł Zając, A Physician Responsibility for the Performing of Medical Treatment Related to Blood Transfusions Without the Consent of Jehovah's Witness

 

 SPRAWOZDANIA

Andrzej Kukulski, Konferencja naukowa i spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 

Paweł Lewandowski, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo z okazji 50-lecia pracy naukowej Ks. Prof. Józefa Krukowskiego

 

Paweł Zając, Kurs przygotowujący do egzaminów na aplikacje prawnicze

 

 INFORMACJE

Paweł Zając, Nowości wydawnicze Stowarzyszenia