"Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" t. X, 12 (2) 2015  

Spis treści

 ARTYKUŁY

Józef Krukowski, Kultura a prawo w społeczenstwie pluralistycznym

Józef Krukowski, Culture and Law in Pluralistic Society

 

Małgorzata Makarska, Prawa ofiar przestepstw handlu ludzmi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku

Małgorzata Makarska, Rights of Human Trafficking Crime Victims’ in the Polish Constitution from 1997

 

Agnieszka Romanko, Organy mediacyjne w postepowaniu przed sadami administracyjnymi

Agnieszka Romanko, Mediation Organs in Proceedings before Administrative Courts

 

 SPRAWOZDANIA

Anna Słowikowska, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”

 

Paweł Lewandowski, Absolutorium Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Anna Słowikowska, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Auctoritatis in iudicium” oraz uroczyste odnowienie doktoratów

 

 INFORMACJE

Andrzej Kukulski, Nowosci wydawnicze Stowarzyszenia