"Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" t. XI, 13 (1) 2016  

Spis treści

ARTYKUŁY

Michał Cwajna, Pojęcie „zwrotu kosztów”, a obowiązek pokrywania przez pracodawcę należności z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju

Michał Cwajna, The Meaning of „Cost Reimbursement” and Obligation of the Employer to Cover the Employer’s Receivables for Abroad Business Trips in a Context of so called Overnight Lump Sum Claims

 

Waldemar Gałązka, Życie i działalność naukowa Biskupa Profesora Walentego Wójcika

Waldemar Gałązka, Life and Scientific Activity of Bishop Prof. Walenty Wójcik

 

Elżbieta Okoń, Eutanazja a prawo do godnej śmierci

Elżbieta Okoń, Euthanasia and the Right to a Dignified Death

 

Wojciech Wytrążek, Opłaty reprograficzne a swoboda korzystania z dóbr kultury

Wojciech Wytrążek, Manufacturers of Electronic Equipment versus Authors – the Dispute over Reprographic Fees

 

SPRAWOZDANIA

Agnieszka Romanko, Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 

Paweł Zając, Kurs przygotowujący do egzaminów na aplikacje prawnicze

 

Małgorzata Turek, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”

 

INFORMACJE

Andrzej Kukulski, Nowości wydawnicze członków Stowarzyszenia