"Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" t. XI, 13 (2) 2016  

Spis treści

 

 

ARTYKUŁY

Dariusz Gabrel, Zbrodnia Wołyńska – historia, pamięć, prawo

Dariusz Gabrel, Volhynia Massacre – History, Memory, Law

 

Wojciech Kasperski, Przestępstwa ubezpieczeniowe w międzywojennej Polsce

Wojciech Kasperski, Insurance Crime in Inter-War Poland

 

Agnieszka Romanko, Kompetencje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczące danych przetwarzanych przez Kościół Katolicki. Przegląd orzecznictwa

Agnieszka Romanko, The Competences of the Inspector General for Personal Data Protection concerning the Processing of Data by the Catholic Church. Review of Case Law

 

Mirosław Sitarz, 10 lat istnienia Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Mirosław Sitarz, 10 Years of Existence of the Association of Alumni and Friends of the Faculty of Law of the Catholic University of Lublin

 

SPRAWOZDANIA

Mirosława Malinowska, Dominika Pasieczna, Absolutorium Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Kamila Kwarciana, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina”

 

Agnieszka Romanko, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przynależność do Kościoła Katolickiego”

 

INFORMACJE

Anna Słowikowska, Nowości wydawnicze Członków Stowarzyszenia