Agnieszka Romanko

Nowości wydawnicze członków Stowarzyszenia

1.      Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych wraz z podstawowymi przepisami prawa. Wyd. 3 poprawione i uzupełnione, red. Jacek Szczot, Lublin: Polihymnia, 2016.

2.      Balicki Adam, Pyter Magdalena, Kokot Jan. Ustawa o systemie oświaty. Ustawa o informacji oświatowej. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016.

3.      Dziedzictwo Jana Pawła II, red. Lidia Fiejdasz-Buczek, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016.

4.      Kaleta Paweł. Prawne aspekty zarządzania dobrami kościelnymi, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017.

5.      Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, red. Antoni Dębiński, Maciej Jońca, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016.

6.      Lewandowski Paweł. Kościół w publikacjach „Gazety Wyborczej” w czasie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, Lublin: Poligrafia Redemptorystów, 2017.

7.      Obecność krzyża w przestrzeni publicznej. Doświadczenia niektórych państw europejskich, red. Piotr Stanisz, Michał Zawiślak, Marta Ordon, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016.

8.      Pecunia servire debet sed non regere. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Dubielowi, red. Krzysztof Wiak, Paweł Kaleta, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017.

9.      Prawo karne. Pytania, kazusy, tablice, testy, red. Małgorzata Gałązka, Radosław Hałas, Sławomir Hypś, Damian Szeleszczuk, Krzysztof Wiak, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016.

10.  Presence of the Cross in Public Spaces: Experiences of Selected European Countries, red. Piotr Stanisz, Michał Zawiślak, Marta Ordon, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016.

11.  Przeszkody małżeńskie w prawie kanonicznym, red. Wojciech Góralski, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2016.

12.  Sprzedaż konsumencka w teorii i praktyce: problemy węzłowe, red. Monika Jagielska, Elżbieta Sługocka-Krupa, Krzysztof Podgórski, Rafał Biskup, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016.

13.  Stępień-Sporek Anna, Wyrwiński Michał, Zakrzewski Piotr. Prawo rzeczowe i rodzinne. Kazusy. Wyd. 2. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.

14.  Środki przeciwdziałania terroryzmowi w prawie karnym, red. Łukasz Czebotar, Sławomir Hypś, Krzysztof Wiak, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016.

15.  The Enrollment to the Catholic Church, red. Stanisław Kawa, Agnieszka Romanko, Mirosław Sitarz, Anna Słowikowska, Roma: Libreria Editrice Vaticana, 2017.

16.  The Heritage of John Paul II, red. Lidia Fiejdasz-Buczek, Robert Leżohupski, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016.

17.  The Temporal Goods of the Church: Selected Issues, red. Stanisław Dubiel, Paweł Kaleta, London: Deanprint Ltd, 2016.

18.  Wpływ prawa Unii Europejskiej na gospodarkę i samorząd terytorialny państw członkowskich, red. Małgorzata Ganczar, Jarosław Król, Marcin Szewczak, Łódź: Wydawnictwo Aliance, 2016.

19.  Współczesne wyzwania prawa energetycznego, red. Michał Domagała, Małgorzata Ganczar, Artur Kuś, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016.

20.  Wybrane aspekty bezpieczeństwa narodowego, red. Grzegorz Skrobotowicz, Kamil Maciąg, Lublin: Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2016.

 

 

Prosimy o nadsyłanie na adres redakcji informacji o nowościach wydawniczych Członków SAWP KUL.