"Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" t. I (2006), nr 1 

SPIS TREŚCI

 

 

Józef Krukowski, Słowo wstępne

 

 

Antoni Dębiński, Powitanie Absolwentów

 

 

Stanisław Wilk, Słowo ks. prof. Stanisława Wilka, Rektora KUL

 

 

Mirosław Sitarz, Geneza, struktura i cele Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa KUL

 

 

Józef Krukowski, Wystąpienie ks. prof. Józefa Krukowskiego podczas Walnego Zebrania Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa

 

 

 

Henryk Misztal, Przemówienie ks. prof. Henryka Misztala

 

 

Zbigniew Wojciechowski, Przemówienie pana Zbigniewa Wojciechowskiego, absolwenta Wydziału

 

 

Monika Wysmulska, Koszty związane z realizacją prawa odrębności na gruncie aktualnej regulacji art. 345 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze