"Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" t. II (2007), nr 2 

SPIS TREŚCI 

 

 

Mirosław Sitarz, Sprawozdanie z Konferencji Naukowej Przyszłość Unii Europejskiej - Przyszłość Europy. Lublin, 29 września 2007 r.

 

ARTYKUŁY

 

Tomasz Sieniow, Reforma Unii Europejskiej - wybrane aspekty instytucjonalne

 

 

Józef Krukowski, Relacje instytucjonalne między państwami i kościołami w traktatach Unii Europejskiej

 

 

Artur Kuś, Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej a pozycja Polski na arenie międzynarodowej

 

 

 

Paweł Cichosz, Problem wykładni i stosowania artykułu 49 kodeksu cywilnego