"Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" t. VI (2011), nr 7 

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

 

Józef Krukowski, Wskazania dla polityków w nauczaniu społecznym Jana Pawła II

Józef Krukowski, Indications for Politicians in the Social Teaching of John Paul II

 

Emilia Cichosz, Paweł Cichosz, Reprezentacja osób prawnych Kościoła Katolickiego przy dokonywaniu czynności cywilnoprawnych

Emilia Cichosz, Paweł Cichosz, Representation of Catholic Church Legal Entities in Conducting Legal Activities

 

Stanisław Kawa, Zasady prawa wyznaniowego Republiki Uzbekistanu

Stanisław Kawa, Principles of the Religious Law of the Republic of Uzbekistan

 

SPRAWOZDANIA

 

Mariola Lewicka, Sprawozdanie z Konferencji naukowej i spotkania opłatkowego Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

 

Paweł Zając, Sprawozdania z I Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego

 

Mariola Lewicka, Sprawozdanie z Kursu przygotowawczego do egzaminów na aplikacje prawnicze

 

Agnieszka Romanko, Sprawozdanie z Absolutorium Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji