"Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" t. VII (2012), nr 8

 

SPIS TREŚCI 

 

 

Michał Rojewski, Rola informatyzacji w rozwoju sprawnego sądownictwa i administracji na przykładzie Krajowego Rejestru Sądowego i ksiąg wieczystych

Michał Rojewski, The Role of Computerisation in the Development of an Efficient Judiciary and Administration on the Example of the National Court Register and Land and Mortgage Registers

 

 

Jacek Widło, Elektroniczne postępowanie upominawcze - kilka uwag, praktyczne funkcjonowanie

Jacek Widło, Electronic Writ Proceeding - a Few Observations, Practical Operation

 

 

Andrzej Bierć, Marcin Zieliński, Odpowiedzialność cywilnoprawna z tytułu czynności dokonywanych drogą elektroniczną

Andrzej Bierć, Marcin Zieliński, Civil Liability for the Legal Actions via Electronic System