"Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" t. V (2010), nr 5 

 

SPIS TREŚCI

 

SPRAWOZDANIA

 

Anna Słowikowska, Sprawozdanie z uroczystości wręczenia dyplomów Absolwentom WPPKiA. Absolutoria. Lublin, 23 czerwca 2010 r.

 

 

Mariola Lewicka, Sprawozdanie z konferencji naukowej i spotkania opłatkowego Stowarzyszenia. Lublin, 16 stycznia 2019 roku

 

ARTYKUŁY

 

Józef Krukowski, Przemówienie przewodniczącego Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL podczas zebrania absolwentów WPPKiA w dniu 23 czerwca 2010 r.

 

 

Igor Szwiec, Absolwent wyższych studiów prawniczych - specjalistą w dziedzinie zdrowia publicznego

Igor Szwiec, A Law Graduate as a Specialist in Public Health

 

 

Aleksandra Ulanowska, Odpowiedzialność lekarza z tytułu wrongful birth w prawie polskim

Aleksandra Ulanowska, A Physician's Liability for Wrongful Birth in the Polish Law