"Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" t. V (2010), nr 6

 

SPIS TREŚCI

 

Józef Krukowski, Przemówienie przewodniczącego Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, wygłoszone podczas otwarcia Walnego Zebrania i konferencji naukowej w dniu 23 października 2010 r. 

 

 

Tomasz Sieniow, Modele kształcenia prawników: Wprowadzenie

 

 

Leszek Stadniczeńko, Model kształcenia prawniczego dziś a wyzwania wobec realizacji założeń Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego

 

 

Michał Rojewski, Model kształcenia prawnika w świetle funkcjonowania Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

 

Marek Siudowski, Jakub Antkowiak, Polski model kształcenia aplikantów adwokackich