"Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" t. VII (2012), nr 9

 

SPIS TREŚCI 

 

 ARTYKUŁY

Józef Krukowski, Prawo Unii Europejskiej a wartości chrześcijańskie

Józef Krukowski, Law of the European Union and Christian Values

 

Ewelina Flis-Kowalska, Niegodność dziedziczenia w polskim prawie spadkowym

Ewelina Flis-Kowalska, Unworthiness of Inheritance in Polish Law of Inheritance

 

Małgorzata Hermanowicz, Zmiany ilościowe w systemie szkolnictwa wyższego w III Rzeczypospolitej

Małgorzata Hermanowicz, Quantitative Changes in the Higher Education System in the Third Republic

 

SPRAWOZDANIA

Tadeusz Flis, Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL z działalności w roku 2010/2011

 

Mariola Lewicka, Sprawozdanie z konferencji naukowej Życie i działalność Profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Romana Longchamps de Berier i Zdzisława Papierkowskiego oraz spotkania opłatkowego Stowarzyszenia. Lublin, 14 stycznia 2012 roku

 

Anna Słowikowska, Sprawozdanie z konferencji naukowej Informatyzacja w sądownictwie - doświadczenia i perspektywy. Warszawa, 16 kwietnia 2012 roku

 

Agnieszka Romanko, Sprawozdanie z kursu przygotowującego do egzaminów na aplikacje prawnicze. Lublin, 18 lutego - 22 kwietnia 2012 roku

 

Mariola Lewicka, Sprawozdanie z uroczystości wręczenia Nagrody Im. Księdza Idziego Radziszewskiego ks. prof. Józefowi Krukowskiemu. Lublin, dnia 16 maja 2012 roku

 

Agnieszka Romanko, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców. Lublin, 2 czerwca 2012 roku

 

Paweł Zając, Sprawozdanie z Absolutorium Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Lublin, 27 czerwca 2012 roku