Józef Krukowski (PAN, Polska, przewodniczący)
Wiesław Bar (KUL, Polska)

Waldemar Bednaruk (KUL, Polska)
Jean Paul Durand (Institut Catholique de Paris, Francja)
Marzena Dyjakowska (KUL, Polska)

Artur Katolo (Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, Włochy)
Janusz Kowal (Pontificia Universita Gregoriana, Włochy)
Józef Krzywda (UPJPII, Polska)

Józef Marčin (Katolícka Univerzita v Ružomberku, Słowacja)
Alfons Motuzas (Vytauto Didžiojo Universitetas, Kaunas, Litwa)
Damian Nêmec (Cyrilometodějská Teologická Fakulta Univerzity Palackégo, Czechy)
Bernd Rüthers (Universität Konstanz, Niemcy)

Bronisław Sitek (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Polska)
Paweł Smoleń (KUL, Polska)

Stanisław Stadniczeńko (UO, Polska)
Jiŕí Rajmund Tretera (Univerzity Karlovy, Czechy)
Władysław Witczak (WSEI, Polska)
Vytautas Steponas Vaičiūnas (Vytauto Didžiojo Universitetas, Litwa)