W Wydawnictwie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

publikują Autorzy z Polski i zagranicy,

zarówno w języku polskim, jak i w innym języku kongresowym

(w formie tradycyjnej, jak i w otwartym dostępie on-line)

 

Wydawnictwo specjalizuje się w publikacjach naukowych (w tym rozpraw doktorskich, habilitacyjnych, materiałów pokonferencyjnych i innych prac) przede wszystkim z dziedziny nauk społecznych (dyscypliny: nauki prawne, prawo kanoniczne)

 

Profil naukowy Wydawnictwa

Procedura wydawnicza

→ Informacje dla Autorów

Procedura recenzowania

Standardy etyczne - COPE

Wydane monografie

→ Rada Naukowa Wydawnictwa

Program antyplagiatowy