W Wydawnictwie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

publikują Autorzy z Polski i zagranicy,

zarówno w języku polskim, jak i w innym języku kongresowym.

 

 

 

 

 Informacje dla Autorów

Rada Naukowa Wydawnictwa

Procedura recenzowania

Standardy etyczne - COPE

→ Monografie wydane w Wydawnictwie SAWP KUL