Monografie wydane w Wydawnictwie 

Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 

Kasperski Wojciech, System ubezpieczeń gospodarczych w międzywojennej PolsceStowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019, ISBN 978-83-948764-5-6

 

 

Z dziejów polskiej bankowości, red. Waldemar Bednaruk, Judyta Dworas-Kulik, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2018, ss.  183, ISBN 978-83-948764-4-9 (monografia on-line).

Spis treści

 

Nagroda im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, red. Mirosław Sitarz, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2018, ss. 74, ISBN 978-83-948764-3-2.

Spis treści

  

Wasilewicz Urszula, Systemy relacji między Kościołem katolickim i Francją. Studium historyczno-prawneStowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, ss. 264, ISBN 978-83-948764-1-8.

Spis treści

 

Zając Paweł, Status prawny ordynariatów personalnych dla anglikanów powracających do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickimStowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, ss. 276, ISBN 978-83-948764-0-1 (monografia dostępna także on-line).

Spis treści

 

Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – absolwent KUL ... kandydat na ołtarze, red. Mirosław Sitarz, Anna Słowikowska, Agnieszka Romanko, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, ss. 184, ISBN 978-83-948764-2-5.

 Spis treści