Zob. → „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

(od 2019 r. wydawane wspólnie z Polską Akademią Nauk)